מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

מרץ 2021

תקנון השימוש לרכישת כרטיסי מתנה FOX HOME GIFT CARD

כללי

1. ברוכים הבאים לתקנון השימוש לרכישת כרטיסי מתנה FOX HOME GIFT CARD (להלן: "כרטיסי מתנה" ו/או "הכרטיסים") של פוקס ויזל בע"מ, ח.צ. 512157603 (להלן: "האתר").

 

2. פוקס ויזל בע"מ (להלן: "פוקס" ו/או "החברה") הינה המפעילה של האתר ובעלת הזכויות באתר, ומשרדה הרשום ממוקם ברח' החרמון 6 קריית שדה התעופה.

 

3. פוקס מאשרת ללקוחותיה גישה ורכישת כרטיסי מתנה כרטיסי מתנה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש ותקנון זה. בכל מקום בתקנון בו נכתב "פוקס" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן למי מטעמם.

 

4. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.

 

5. תקנון זה מהווה את הבסיס לרכישת כרטיסי מתנה והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין פוקס לבין המשתמש באתר. רכישת כרטיס מתנה באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה וכן לתקנון האתר ולשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר בעת שימושך. ככל שאינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא.

 

6. "משתמש" הינו כל מי שמתקיים לגביו כל האמור (במצטבר) להלן:

 

6.1 כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962) אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.

6.2 שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצע רכישת כרטיסי מתנה, מבקר, גולש ו/או על כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, נייד או דרך אחרת.

6.3 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;

6.4 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות האשראי או המכובד בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי;

6.5 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

6.6 המשתמש הסכים לתנאי תקנון זה ולמדיניות הפרטיות של מנהל האתר.

 

כרטיסי מתנה דיגיטלי "FOX HOME GIFT CARD"

7. כרטיס המתנה מקנה לאוחז בו אפשרות לרכוש מוצרים במותג באתר הסחר FOX HOME וכן בחנויות רשת  פוקס הום, תנאי השימוש והרכישה של  כרטיסי המתנה הדיגיטלים הינם:

 

7.1 תקפים גם במבצעים והנחות המיועדים לכלל הלקוחות.

7.2 ניתנים לשימוש במקביל להנחות ו/או הטבות מועדון.

7.3 ניתנים למימוש רק בישראל.

7.4 לא ניתנים להמרה למזומן ולא יינתן עודף ו/או זיכוי בגין שימוש חלקי.

7.5 בכרטיסים תתבצע הפתחה של הסכום הטעון.

7.6 גניבה/אובדן/השחתה- באחריות המחזיק בלבד.

7.7 הכרטיסים אינם מהווים כרטיסי חיוב כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו 1986.

7.8 תוקף הכרטיסים הינו למשך שלוש שנים, מיום הנפקתם על ידי פוקס.

7.9 הכרטיסים יהיו כפופים לתנאי המימוש שנקבעו על ידי פוקס.

7.10 על מוצרים שנרכשו בכרטיסי המתנה , יחולו מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה כפי שהינה מופיעה באתר הסחר ובחנויות פוקס הום ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010) והוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

7.11 פוקס לא תהא אחראית בכל מקרה של אובדן / גניבה / השחתה של תווי הקניה ו/או בכל טענה לגבי אי ניצול התווים במועד על ידי אוחזי הכרטיסים.

7.12 יובהר כי תנאי התו תתעדכן מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

7.13 צבירת נקודת CASH BACK, הינה בהתאם להוראות תקנון מועדון לקוחות  DREAM CARD פוקס-ויזל בע"מ, המפורסם באתר דרים קארד: קישור לתקנון

 

אופן הזמנת התווים באתר, תנאי התשלום ואספקת התווים

 

8. בטרם הרכישה באתר המשתמש נדרש למלא טופס הזמנה הכולל פרטים אישיים, שם משתמש, סיסמא, אמצעי התשלום וכן יתר הפרטים המופיעים בטופס ההזמנה (להלן: "טופס ההזמנה"). בנוסף על המשתמש לבצע הזדהות בשיטת OTP (הזדהות מאובטחת, באמצעות סיסמא חד פעמית דרך SMS) מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר.

 

9. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד. פוקס לא אחראית במקרה של הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.

 

10.‏ רכישת כרטיסי מתנה באתר מותנית ברכישה הינה בסכומים קבועים מראש של 100, 200, 300, 500, ‏‏1,000 ₪ מינימלית בסך של 50 ומוגבלת עד לסכום של עד 1,000 ₪ לכרטיס. הסכום לתשלום לאחר כולל ‏מע"מ, והכל בהתאם להוראות הדין. ‏

 

11. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. פוקס שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים, ו/או בכל מקרה של פעילות באתר בניגוד להוראות תקנון זה.

 

12. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. לאחר מכן המשתמש יופנה אל דף התשלום ויתבקש להזין אמצעי תשלום חלופי. אחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד, האתר לא אחראי על פרטים שגויים שהוזנו.

 

13. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות הודעת אימות אשר תשלח לדואר האלקטרוני של המשתמש לאחר ביצוע ההזמנה (להלן: "הודעת אימות").

 

14. עם סיום הליך המכירה, יישלח לדואר האלקטרוני של המשתמש מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי העסקה").

 

15. פוקס תפעל כדי לספק את הכרטיסים למשתמש בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי (התשלום הינו באמצעות כרטיס אשראי שהונפק על ידי חב' כרטיסי אשראי ישראלי, לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס דיירקט). אספקת כרטיסי המתנה הינה בתוך 7 ימי עסקים ממועד אישור חברת האשראי ו/או במועד אותו יבחר המשתמש לאחר קבלת אישור חברת האשראי.

 

16. כרטיס האשראי בו יבוצע התשלום יהא שייך למשתמש ו/או למורשה מטעמו. התשלום בכרטיס האשראי יצריך מסירת פרטי זיהוי הכוללים: שם בעלת הכרטיס, ת.ז. של בעל הכרטיס ומספר CVV. תשלום באמצעות כרטיס אשראי יכול שיתבצע בתשלום אחד בלבד.

 

17. פוקס תדאג לאספקת הכרטיסים שנרכשו באתר לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי המשתמש, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן. הכרטיסים ישלחו לדוא"ל שהזין המשתמש ו/או לדוא"ל שהמשתמש ציין בהזמנתו., לאחר קבלת ההזמנה ואימות הנתונים מול המשתמש על ידי פוקס. המשתמש ו/או מקבל הכרטיסים, יהא אחראי על הכרטיסים מרגע קבלתם מפוקס.

 

המשתמש מצהיר כי ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי תקנון זה. התמורה עבור ההזמנה תשולם באופן מיידי באתר באמצעות כרטיס אשראי. עם קבלת התמורה תמציא פוקס "קבלה בגין רכישת הכרטיסים" שתישלח במייל אותו ימלא המשתמש באתר, כמו כן, ישלח למשתמש מספר אישור והעתק של ההזמנה.

 

18. שליחת כרטיסי המתנה למשתמש תתבצע לכתובת לאספקה אותה הזין המשתמש באתר (כתובת דוא"ל ו/או מספר טלפון נייד) ומותנית במילוי טופס הזמנה מלא באתר.

 

19. כאמור אספקת תווי הקניה תתבצע לאחר קבלת התמורה בפועל. פוקס לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מעיכוב באספקת הכרטיסים, שנבע מאי ביצוע תשלום כלשהו במועד ו/או באי עמידה בהתחייבויות המשתמש ובאי עמידה בהוראות תקנון זה.

 

20. החל ממועד שליחת הכרטיסים /הקוד למשתמש יהיו הכרטיסים באחריות המשתמש.

 

21. מובהר כי שירות החברה באתר ו/או התקנון לא ייחשבו להצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים, הזמנת המשתמש תחשב להצעה וקיבול יתבצע בעת האספקה בפועל.

 

22. פוקס רשאית לספק את כרטיסי המתנה בכפוף לקיום דרישות נוספות ו/או אחרות ו/או שלא לאשר הזמנתם והכל בהתאם לשיקול דעתה מעת לעת.

 

23. המשתמש יהא אחראי כלפי פוקס ומתחייב לעמוד בכל דרישות הדין בקשר עם דיוור ההטבה נשוא תקנון זה על ידי פוקס באמצעות דוא"ל או סמס (לרבות לעניין קבלת הסכמת עובדיו של המשתמש), לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב - 1982. המשתמש מתחייב לשפות את פוקס עם דרישתה הראשונה בכתב בגין כל סכום שהוא, אותו תידרש פוקס לשלם ו/או הפסד ו/או נזק שיגרם לה בכל מקרה של טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב הפרת התחייבויותיו של המשתמש וזאת מבלי לגרוע מזכויות פוקס על פי תקנון זה ו/או על פי הדין לכל תרופה ו/או סעד אחר.

 

ביטול עסקה ע"י פוקס ו/או האתר

 

פוקס תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

24. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;

 

25. אם יתגלה כי המשתמש הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;

 

26. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;

 

27. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;

 

28. כאשר המשתמש חב חוב כספי לאתר ו/או לפוקס וכבר חלף המועד לתשלומו;

 

29. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר הכרטיסים ו/או את תיאור הכרטיסים באתר, ו/או במשלוח הכרטיסים;

 

30. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;

 

31. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו;

 

32. כאשר קיים חשש, מצד פוקס שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

33. בכל מקרה שיתכחש המשתמש לעסקה או לסכומה לפני ו/או לאחר אספקת התווים, אזי מתחייב המשתמש לשפות את פוקס בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה.

 

34. מבלי לגרוע מאמור לעיל, פוקס תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ביטול עסקה על ידי המשתמש

 

35. משתמש רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן "החוק") , הוראות חוק המכר, התשכ"ח- 1968 והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986 ובכפוף למדיניות ביטול עסקה של פוקס.

 

36. משתמש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבינהם.

 

37. בהתאם לחוק, משתמש רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; באמצעות צ'ט לנציג החברה, בדואר אלקטרוני; באינטרנט בקישור ייעודי בדף הראשי באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים בתקנון זה. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – יש לספק את מספר הטלפון של משלם ההזמנה.

38. על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין המשתמש כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). חברה תהיה רשאית לבקש מהמשתמש שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

 

39. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב.

 

40. כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל. עם ביטול העסקה, לא ניתן יהיה לממש את התווים בבית העסק.

 

41. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 

42. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, עיצוב האתר, גרפיקה, לוגואים, שרטוטים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן בפרק זה: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ובכל מקרה שייכים לפוקס או לצדדים שלישיים אחרים ואין בעצם בכניסה לאתר ו/או לביצוע הזמנה באתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו.

 

43. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם פוקס התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 

44. המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של: "Peep-Link", "Robot" ,"PageScrape" ,"Spider" ו/או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה, ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של פוקס, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו.

 

45. כל זכויות הקניין הרוחני (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו ו/או בהליכי רישום), בקשר למידע ו/או לאתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: זכויות יוצרים, שם המתחם ("Domain"), פטנטים, סימני המסחר לרבות השם "פוקס", מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, עיצובים, סימני מסחר, Know How, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של פוקס ו/או פוקס הנה בעלת רישיון השימוש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לה באופן בלעדי ו/או בהתאם לתנאי הרישיון שניתנו לה.

 

פעילות באתר

 

46. פוקס רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות באתר (כולה או חלקה) או לשנות את תנאיה בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי.

 

47. פוקס ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתמש באתר, במישרין או בעקיפין.

 

48. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של האתר בכל אופן שהוא, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פוקס. פוקס לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות המשתמש, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה משימוש באתר.

 

49. פוקס רשאית להגביל את הגישה לאתר כולו או חלקו לצורך ביצוע עבודת תחזוקה ו/או שיפור השירותים הניתנים אתר.

 

50. פוקס ו/או האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, ו"ירוסים", תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא למשתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר.

 

51. במקרים שאינם בשליטת פוקס (חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות, נתונים וכיוצ"ב) ו/או הנובעים מכוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה וכיוצ"ב), פוקס לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

52. פוקס אינה אחראית למידע לא נכון ו/או מדויק אשר הוקלד על ידי המשתמש, לרבות כתובת מייל שגויה ו/או מספר נייד שגוי ו/או כל פרט לא נכון/עדכני/מטעה וכו'. ביי מי תשלח את השובר בהתאם לפרטים אשר הלקוח מסר AS-IS.

 

53. פוקס אינה אחראית לאי הגעת השובר למשתמש ו/או למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או משתמש שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט, או שתיבת הדוא"ל של המשתמש ו/או הנמען מלאה וכיו"ב.

 

54. פוקס אינה אחראית להגעת השובר למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או לקוח שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט.

 

55. פוקס לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא, לרבות לנזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהזמנה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו.

 

56. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לפוקס ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים (נתונים אישיים, אספקה, כרטיס אשראי וכיוצ"ב).

 

57. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא פוקס בסכום נזק העולה על הסכום הכולל ששולם עבור כרטיסי התווים שהוזמנו על-ידי המשתמש.

 

פרטיות ואבטחת מידע

 

58. פרטיות משתמשי האתר חשובה לפוקס ופוקס נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של המשתמשים באתר, פוקס מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.

 

59. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עלייך מידע ממס' מקורות (להלן בפרק זה: "המידע"): א. מידע שאת מוסר ביודעין. הנרשם לאתר מאשר שהוא מסר את המידע אודותיו מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. המשתמש יהא אחראי באשר לנכונות המידע הנמסר על ידו; ב. מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, הצעות והשירותים שעניינו אותך וכד').

 

60. המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

 

61. החברה תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש המשתמשים באתר ו/או אם תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות בחברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי המשתמש לאתר ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמש ביצע שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם פוקס.

 

62. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שמידע אודות פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של פוקס ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמש רשאי לדרוש מפוקס בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.

 

63. למשתמשים באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי פוקס בקשר למסירת פרטיהם והשימוש בפרטיהם כאמור לעיל והם מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

 

64. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PCI DSS level 2 ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי פוקס ו/או בידיה.

 

65. האתר עושה מאמץ לספק למשתמשים באתר שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.

 

66. פוקס תהא רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות" Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות – לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמשים, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

שונות

 

67. פוקס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה.

 

68. פוקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת. הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב.

 

69. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

 

70. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי, פוקס תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בפוקס ו/או במוניטין שלה. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר.

 

71. פוקס עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו כמידע שלם ומדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. פוקס לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

 

72. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט במחוז מרכז בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות הדין החל להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל.

 

73. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של פוקס הום בטל': 03-7133000 , בדוא"ל: wecare@foxhome.co.il, פוקס תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.

 

74. תקנון זה נועד לטובתם של הצדדים לו ולא יפורש כתקנון לטובת צד שלישי.

 

75. פוקס רשאית להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על פיהם לכל גוף אחר במקומה, וזאת מבלי שיהיה צורך לקבל את הסכמת המשתמש ו/או להודיע לו על כך. המשתמש לא יהא רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויות ו/או התחייבויותיו מכח תנאי שימוש אלה לאחר, וככל שהמחה ו/או העביר איזה מזכויותיו או התחייבויות כאמור, תהיה המחאה או העברה זו בטלה ומבוטלת.

 

76. למען הסר ספק, הימנעות פוקס מלהשתמש בזכות מזכויותיה עפ"י תקנון זה לא תהווה ויתור או מחילה מפורשת או משתמעת, לגבי ואתן זכויות ולא תיחשב לאיזו הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי ההזמנה, או כשינו, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.

 

77. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל עניין הנוגע לתקנון זה יהיה בבית המשפט המוסמך באזור מרכז, שידון בכל עניין הנוגע והנובע מתקנון זה על פי דיני מדינת ישראל.

 

שירות לקוחות

 

78. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל שירות לקוחות אתר פוקס הום:

טלפון 03-7133000

 

דוא"ל: wecare@foxhome.co.il

סגור
Loading
Go back to %1